oVinio
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
我知道時間會撫平一切。
我知道我總會在以後的時間忘了你。
先忘了你的樣子。
再忘了你說話的聲音。
隨後忘了你笑的弧度-
或是生氣的表情...........
-------------------------------------------
忘了你穿越燈光慢慢由渾濁變清晰.
忘了你在我心目中變得反復的樣子.
忘了你說過的話.
忘了你溫柔的眼神.
都能忘記了.
我知道時間會撫平一切。
我知道我總會在以後的時間忘了你。
先忘了你的樣子。
再忘了你說話的聲音。
隨後忘了你笑的弧度-
或是生氣的表情...........
-------------------------------------------
忘了你穿越燈光慢慢由渾濁變清晰.
忘了你在我心目中變得反復的樣子.
忘了你說過的話.
忘了你溫柔的眼神.
都能忘記了.
Less

0
Please login to leave a comment.