Derio
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
哇哇哇哇. 好掛住廣州啊!! 翻咗鄉下3日..... --------------- ...
More
哇哇哇哇. 好掛住廣州啊!! 翻咗鄉下3日..... --------------------- - 時也 命也 問也 沒有用. - 緣也 份也 等也 未能變好. 俾炮仗飛親俄筷面. 打到流血.真係好波~ 開始拜神. 希望真係可以實現剌啲願望. 燒緊啲冥幣果震. 慢慢見佢變成灰燼. 個心好難受 (唔知點解...?) 三支香拿住手中. 默默許願. 00:00 猶豫了會兒 還是决定發條短信給你 看著手機. 信息還沒有發出. 就有人打進來了. 是你...... 那時俄正放烟花. 与你通電話. 看著空中瀑布般的閃爍. 心甜~ [新年要開心啊.最主要係忘記以前唔開心嘅嘢!以前d嘢可以當俄錯] [過咗去就唔好提剌,過年要過得開心啊!霖咁多做咩?何必咁做啊?初三好重要噶!] 嗯.大家都要開心啊 雖然俄確定唔到自己心入面確實係點. 但係俄要開始努力讀書 點點星火.照耀心中 俄還學會了開摩托(笑) 其實俄一直都好想坐你開嘅摩托噶~ 在風中.頭髮飄起. 一切都拋開. 呵. 俄要做一個快樂的人. 友情啊!!!難以取替. 友情始終重要過愛情。
Less
10